nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
terug

Andere inzet van licht
Een aantal randvoorwaarden is voor iedereen noodzakelijk om op een goede wijze te kunnen blijven functioneren, of er nu sprake is van een zorgvraag, of niet. Voldoende en goed eten, voldoende en goed drinken, lichaamsbeweging, sociale netwerken enz. enz. Steeds duidelijker wordt dat voldoende licht ook ��n van de basisvoorwaarden is om als mens goed te functioneren. Dit komt alleen maar nog scherper te liggen als sprake is van een zorgvraag.

Depressiviteit
Zo blijkt bijvoorbeeld uit vele onderzoeken dat onvoldoende licht ontvangen, leidt tot depressiviteit. Depressiviteit is bij een relatief gezond mens al knap lastig. Laat staan als je bijvoorbeeld dementerend bent en daar bovenop ook nog eens depressief wordt. Bij de behandeling van depressiviteit wordt niet voor niets door artsen vaak geadviseerd om te gaan wandelen en fietsen (buitenlicht!) of wordt steeds vaker ook lichttherapie ingezet.

Biologische klok
Ook de relatie tussen onze biologische klok en licht wordt steeds duidelijker. Mensen die in de nachtdienst werken hebben daar bij speciaal gekleurd licht veel minder last van dan bij werken in 'normaal' kunstlicht. Uit onderzoek onder senioren is gebleken dat zij 's nachts slecht slapen als zij overdag te weinig licht hebben 'ontvangen'. Buitenlicht is nog beter dan kunstlicht.

Hulpbehoevendheid
Goed licht vermindert ook de hulpbehoevendheid van mensen met een zorgvraag. Doordat mensen gewoon beter zien, kunnen ze veel meer zelf. Bewezen is dat er bijvoorbeeld minder valincidenten zijn, als de verlichting goed in orde is.

Aanbevelingen
Binnen instellingen voor landurige zorg is het nog geen gewoonte om lichtbeleid te maken. Het zou goed zijn als dat vaker gebeurt. Technisch kan er veel meer dan een aantal jaren geleden. Innovaties op dit vlak volgen elkaar in hoog tempo op, zowel binnen als buiten de zorg. Enkele bouwstenen van een dergelijk instellingsbeleid kunnen zijn:
- Zorg dat alle bewoners dagelijks buiten komen, zowel in de winter als de zomer. Daag ze daartoe uit door het stimuleren van wandelingen, een beweegtuin buiten, een buitenterras. Spelenderwijs bewegen (zie elders op deze website) kan ook zo'n hulpmiddel zijn.
- Inventariseer op welke plekken welke lampen aanwezig zijn, voorkom dat gordijnen te vaak dicht zijn e.d.  
- Leg geavanceerde lichtsystemen aan, die op verschillende momenten van de dag een ander licht geven. Bijvoorbeeld gaat het dan om kleuraccenten in het licht.
- Leg speciale verlichting aan op basis van beweegsensoren, zodat mensen die in de nacht naar het toilet moeten, niet meteen het volle licht aan hoeven te doen (dwaallampjes). Dit helpt bij het bewaken van het dagnachtritme.

Op een andere manier omgaan met licht vergt binnen zorgorganisaties een cultuuromslag. DAZ helpt zorginstellingen hier graag bij.

Voor het lezen van een artikel over gezonde verlichting voor senioren, geschreven vanuit de TU-Eindhoven en het SOLG (Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid), klik hier (1,2 Mb).