nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
terug

Andere toiletgang

film toilet
Bekijk het filmpje (59 kb)

In bijgevoegd filmpje kunt u door op de knoppen' up' en 'down' te klikken, de toiletbril laten bewegen.

Toiletrondes met een krappe personeelsbezetting kunnen soms leiden tot mensonterende toestanden. Hoe vaker/makkelijker een patiënt alleen naar het toilet kan gaan, hoe beter het is.

Zo zijn er toiletbrillen die elektrisch omhoog kunnen komen, waardoor een patiënt er alleen maar staand tegenaan hoeft te leunen en daarna op een knopje te drukken. De bril zakt dan met de patiënt erop naar de juist zithoogte. Na de toiletgang wordt betrokkene weer omhoog geduwd tot stand (zie hiernaast).

Ook zijn er systemen waarbij de patiënt nog op het toilet zittend wordt schoongespoeld (net als in veel andere landen geen gebruik van WC-papier meer, maar met water schoonspoelen) en daarna middels hete lucht gedroogd.

Deze nieuwe systemen zijn nu nog aardig kostbaar, maar indien ze op grotere schaal gebruikt gaan worden, zal de kostprijs snel dalen. Als je bekijkt hoeveel personeelskosten er bespaard kunnen worden rond de toiletgang van bepaalde groepen patiënten en wat dit type hulpmiddelen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg betekent, zullen kosten-baten analyses toch ook nu al ten gunste van dit soort vernieuwingen uitvallen.

Het ophangen van een toiletpot aan een speciaal daarvoor ontwikkelde rail heeft ook grote voordelen. Hierdoor zijn toiletten op de centimeter horizontaal en vertikaal instelbaar. Een paar centimeter verstellen kan net het verschil uitmaken tussen afhankelijkheid en zelfredzaamheid. Ook is het mogelijk om in kleine sanitaire ruimtes (intramuraal en thuis) met behulp van een dergelijke rail, tijdelijk even de wastafel boven het toilet te hangen; als iemand bijvoorbeeld begeleidt moet worden bij het douchen. Zie ook 'andere badkamers' op deze site.

De verhoogde toiletpot die standaard in de zorg wordt ingezet, heeft veel nadelen, zoals minder goed kunnen legen van de darmen/blaas, alsmede het teveel druk moeten zetten, met alle mogelijke gevolgen van dien. Zie hierover ook het artikel van DAZ-directeur Ruud Dirkse, dat u kan lezen, door hier te klikken. Voor een column in het WMO-magazine van oktober 2008 over hetzelfde onderwerp, klik hier.

Voor het downloaden van een onderzoek naar de effecten op de fysieke belasting van zorgverleners bij het gebruik van het sta-op toilet, klik hier.

DAZ bereidt momenteel een project voor waarbij geëxperimenterd gaat worden met de inzet van sta-op-toiletten in de intramurale ouderenzorg. Belangstellende zorgorganisaties kunnen het projectplan opvragen bij DAZ.

Voor het TV-programma Moderne Zorg heeft DAZ samen met Tangram Media een film over de douche WC met ingebouwde douche-föhninstallatie gemaakt. Deze is te bekijken op www.modernezorg.tv.

Hoe zal het zorgtoilet er in de toekomst uitzien? Hieronder een korte animatiefilm over de technologische mogelijkheden, met veel meer zelfredzaamheid en kwaliteit.