nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
terug

Andere zorg op afstand
Zorg krijgen op het moment dat je dat nodig hebt, wie wil dat niet. In de thuiszorg, maar ook rond mantelzorg en diverse kleinschalige woonvormen in de wijken, is dat niet altijd even makkelijk te organiseren. In de thuiszorg bijvoorbeeld wordt meestal van tevoren afgesproken op welk tijdstip de zorg verleend zal worden en de client is dus verplicht om dan aanwezig te zijn. Dit kan de bewegingsvrijheid van de cli�nt behoorlijk beperken. Zorg op afstand kan dan een prima alternatief en/of aanvulling zijn.

Bij zorg op afstand kan de cli�nt via de TV of via een internetverbinding op ieder moment dat het hem/haar uitkomt contact opnemen met een wijkverpleegkundige, die dan op afstand begeleiding kan geven. Natuurlijk is dit slechts voor een deel van de zorghandelingen geschikt. Toch moet niet onderschat worden hoe groot de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld het opnemen van bloeddruk kan een client heel vaak zelf, waarbij de 'wijkverpleegkundige op afstand' mee kan kijken en het geheel kan begeleiden. Uit evaluaties bij thuiszorginstellingen die al met dit soort systemen werken, blijkt dat clienten dit makkelijke contact op ieder moment als zeer veilig en geruststellend ervaren en bovendien daardoor uiteindelijk een kleiner beroep op thuiszorg doen.