nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
Links

www.moderne-dementiezorg.nl (website van DAZ, inmiddels één van de grooste inernetportals over dementie, met ondermeer 400 films, 150 onderzoeken uitgewerkt, zoekmachine hulpmiddelen en overzicht innovatieve projecten)
www.watbeweegtjou.nu (website over boek rond actief ouder worden van Olga Commandeur en Ruud Dirkse, met persoonlijke verhalen van 7 bekende Nederlanders)

www.dementalent.nl (website van DAZ over dit prachtige nieuwe concept om het talent van mensen met dementie aan te spreken, in de rol van vrijwilliger)
www.belevingscollectief.nl, (website van 4 samenwerkende bedrijven, waaronder DAZ, voor meer beleving en activiteiten in en rond woonzorgcentra) 

www.dementietraining.nl (website van DAZ over alle dementietrainingen die wij verzorgen)

www.hadikhetmaargeweten.nl (website van DAZ over het beste verkochte basisboek over dementie, met 100 praktische tips voor moderne dementiezorg)
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl (website van DAZ over het boek over het lerend vermogen van mensen met dementie) 
www.handigbijdementie.nl (website van DAZ over het boek over het toegenomen emotieleven van mensen met dementie)
www.ikhebdementie.nl (website van DAZ over het gelijknamige boek dat is opgebouwd rond 50 openhartige brieven van mensen met dementie)
www.dementievriendelijk-gemeente.nl (website van DAZ over het dementievriendelijker maken van gemeenten)

www.modernezorg.tv (hervertoon en informatie van TV-programma Moderne Zorg)
www.zorgenwelzijn.tv (hervertoon van reportages uit instellingen van het Tv-programma Visie op Zorg en Welzijn van 2007)
www.tangrammedia.nl
(samenwerkingspartner DAZ voor TV-programma's en audiovisueel materiaal)

www.yalp.nl (leverancier/ontwikkelaar van (interactieve) toestellen waarop/waarmee ouderen spelenderwijs kunnen bewegen. Tevens de Nederlandse vertegenwoordiger van Lappset, een Fins bedrijf dat in heel europa al ervaring heeft met spelende ouderen)
www.silverfit.nl (leverancier van interactieve spel-, beweeg- en revalidatietoestellen)
www.pasaan.nl (mantelzorgwoningen en zorgkamers om langer in eigen sociale omgeving te blijven wonen)
www.loc.nl (landelijk overleg cliëntenraden)
www.mezzo.nl (landelijke vereniging mantelzorgers en vrijwilligers)
www.locomotion.nu (advies- en onderzoeksbureau op gebied van fysieke belasting)
www.ergocoaches.nl (aanpak fysieke belasting in de zorg)
www.pregoplus.nl (tips om fysieke belasting te verminderen)
www.minszw.nl (ministerie SZW)
www.minvws.nl (ministerie VWS)
www.venvn.nl (vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden)
www.actiz.nl (koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)
www.ictinwzw.nl (platform en kennissite rond het ICT in wonen, zorg en welzijn)
www.kcwz.nl (kenniscentrum wonen & zorg, van Aedes, Actiz en VGN)
www.familycaresupport.nl (actieve Brabantse mantelzorgmakelaar)
www.innovatiekringdementie.nl (innovaties rond vrijheidszorg en de omgang met dementie)
www.solg.nl (website van stichting die onderzoek doet naar de relatie licht en gezondheid)
www.innovatiespiegel.nl (website met businesscases rond zorginnovatie)
www.studiearena.nl (congresbureau gespecialiseerd in zorg, wonen, welzijn)
www.mantelzorgerbenjenietallen.nl (webkrant voor mantelzorgers)
https://zorginnovatie.hr.nl/ (kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam)