nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Mantelzorg
De meeste zorg in Nederland wordt verleend door partners, kinderen, ouders en andere familieleden en bekenden. Gelukkig maar, want zij doen dit vaak met grote betrokkenheid en veel persoonlijk contact. Het geven van mantelzorg is vaak buitengewoon dankbaar werk, dat mantelzorgers veel voldoening geeft. Natuurlijk zijn er ook momenten waarop mantelzorg zwaar en lastig kan zijn, maar in de regel zijn mantelzorgers heel blij met wat zij voor een dierbare kunnen betekenen. 

DAZ is kritisch over de wijze waarop mantelzorgers worden bijgestaan door organisaties en professionals. Er moet in onze visie een omslag plaats vinden van ondersteunen van mantelzorgers naar faciliteren van mantelzorgers. Dit vraagt bijvoorbeeld om heel andere trainingen voor mantelzorgers.

Net als professionele zorgverleners verdienen ook mantelzorgers goede tools om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de planning en roostering. Of fysieke hulpmiddelen als tilliften, zorgbedden, glijlakens, communicatieapparatuur e.d. Mantelzorgers hebben te maken met veel regelwerk, bijvoorbeeld de vele formulieren rond procedures en financiĆ«n. Hierin dienen zij veel meer ontlast te worden.                                    

Tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers kan soms enige spanning ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag wie nu waar voor verantwoordelijk is. Zeker in intramurale setting vraagt dat speciale aandacht. De samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers kan beter. Mede om die reden werkt DAZ bij haar trainingen (zowel regionaal als in company) vaak met gemengde trainingsgroepen van professionals en mantelzorgers/vrijwilligers. DAZ verzorgt bij meerdere organisaties trajecten om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals te verbeteren. DAZ heeft speciaal hiervoor ook een training 'netwerken door zorgverleners' voor meer en betere samenwerking met familie en vrijwilligers ontwikkeld. DAZ is er bij diverse locaties in geslaagd om het aantal actieve familieleden/vrijwilligers te verveelvoudigen.

DAZ is ook op andere manieren actief met mantelzorgbeleid. DAZ staat gemeenten en zorginstellingen bij bij de ontwikkeling van mantelzorgbeleid. Ook verricht DAZ voor organisaties van mantelzorgers, zoals steunpunten mantelzorg diverse diensten. Zo verzorgt DAZ regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over moderne en ontlastende hulpmiddelen en woonoplossingen bij lokale steunpunten mantelzorg. De ervaring van DAZ bij CAO's en personeelsbeleid kan helpen om ook met werkgevers vernieuwende afspraken te maken rond ondersteuning van werkende mantelzorgers.