nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Publicaties
DAZ hecht veel waarde aan verspreiding van informatie, kennis en goede voorbeelden. Daarom:
- publiceert DAZ regelmatig artikelen in vakmedia
- verzorgt DAZ regelmatig lezingen
- voerde DAZ in het verleden de redactie van Tv-programma's  'Moderne Zorg' en 'Visie op zorg en Welzijn' bij RTL
- denken wij regelmatig mee over het format van Tv-programma's over zorg en welzijn
- zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van vele korte filmpjes over innovaties, hulpmiddelen, dementie (zie o.a. www.moderne-dementiezorg.nl en www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl, www.dementalent.nl ).
- maakt DAZ-directeur Ruud Dirkse regelmatig een DementieVlog (zie er tientallen op www.moderne-dementiezorg.nl )
- zijn wij continu betrokken bij meerdere wetenschappelijke onderzoeken
- namen wij het initiatief voor diverse boeken.

Deze boeken hebben als overeenkomst dat het stuk voor stuk bestsellers binnen hun genre zijn, inzicht geven in de laatste wetenschappelijke inzichten en heel toegankelijk geschreven zijn. Het gaat om de volgende boeken:

Had ik het maar geweten is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het best verkochte informatieve boek over dementie. Het 'standaardwerk' dat o.a. casemanagers dementie aanbevelen. gaat over veel uiteenlopende onderwerpen en is opgebouwd rond 100 praktische tips. 

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan gaat helemaal over het lerend vermogen van mensen met dementie. In 100 pagina's wordt uitgelegd hoe dit werkt, daarna 150 pagina's met herkenbare praktijkvoorbeelden. 

Handig bij dementie gaat over het gegeven dat dementie op vele aspecten achteruitgang betekent, maar op één aspect vooruitgang. Hoe verder de dementie zich ontwikkeld, hoe beter het gevoelsleven vaak gaat functioneren. Dit heeft enorme gevolgen voor communicatie, gedrag, activiteiten, inrichting van ruimtes e.d. Thema's die dan ook veel aandacht krijgen in dit boek.

Ik heb dementie bevat 50 openhartige brieven van mensen met dementie aan lotgenoten. In deze brieven geven de schrijvers tips aan lotgenoten. Een indringend en prachtig boek.

Wat beweegt jou gaat over de invloed van bewegen en actief zijn op het totale ouderdomsproces. Vol tips van Olga Commandeur. Met praktijkverhalen van 7 bekende Nederlanders. Met aandacht voor invloed van bewegen op de 13 meeste voorkomende ouderdomsziektes.

Op dit moment schrijft Ruud Dirkse samen met Hans Becker aan een boek met als werktitel 'Gelukszorg bij dementie'. 

De eigen DAZ-nieuwsbrieven staan elders op deze site: https://www.anderszorgen.nl/nieuwsbrief/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven publicaties: