nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook


Samenwerking
Samenwerken staat hoog in het vaandel van DAZ. DAZ beschouwt zich als een netwerkorganisatie. Dit betekent dat DAZ onderdeel uitmaakt van een heel netwerk van kleine en grotere organisaties die allemaal hun eigen specialiteiten hebben, waar over en weer gebruik van gemaakt kan worden. Indien DAZ vermoedt dat dit toegevoegde waarde heeft, zal DAZ niet aarzelen om bij de uitvoering van een opdracht de ondersteuning in te roepen van een gespecialiseerde collega-organisatie uit dit netwerk, uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever.                                      

DAZ is partner in een tweetal formele samenwerkingsverbanden. Wij zijn één van de initiatiefnemers voor Het Belevingscollectief. Een samenwerkingsverband van 5 organisaties:
- Bureau Fonkel (ontwerpbureau voor belevingstuinen)
- Bureau Caro van Dijk (in zorg gespecialiseerde architect en onderzoek naar leefomgeving)
- Cura Interieur (ontwikkelaar en realiseerder van interieurconcepten in de zorg)
- Veldwerk Nederland (natuureducatie, gezonde leefstijl en ontmoeting meerdere generaties)
- en DAZ zelf natuurlijk.
Wij hebben onze krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan meer ‘beleving’ in en rond zorginstellingen. Beleving vatten wij breed op: contact tussen mensen, genieten van een inspirerende omgeving, aandacht voor natuur en uitgenodigd worden om in beweging te komen. Activiteit in plaats van inactiviteit.

Het tweede formele samenwerkingsverband betreft PasAan. Dit is een joint venture van een aantal bedrijven met als doel langer thuis wonen in het eigen sociale netwerk mogelijk te maken. PasAan levert hiervoor onder andere verplaatsbare mantelzorgwoningen en kant-en-klare zorgkamers, maar is ook constant bezig met ontwikkeling van nieuwe concepten.

Ook inhoudelijk werkt DAZ veel samen. Bijvoorbeeld met wetenschappers, van ondermeer de VU (met name de hoogleraren Eric Scherder, Philip Scheltens en Rose Marie Droes), Radboud Universiteit (met name hoogleraar Roy Kessels), UT Twente, TU-Delft. Met vele lectoren van Hogescholen werkt DAZ regelmatig samen bij concrete projecten. Dit betreft met name het lectoraat psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool (frans Hoogeveen), het kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, de hogeschool Zuid, de Hogeschool Windesheim, de Fontys Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Maar ook met kenniscentra als Vilans, Movisie, Trimbos Instituut, NISB, Platform31, Actiz/Aedes kenniscentrum Wonen-Zorg, werkt DAZ regelmatig samen. En wat te zeggen van de vele deskundigen binnen zorg-, woon- en welzijnsorganisaties. Ook met vitaliteitscoach Olga Commandeur werken wij veel samen.

 Voor een aantal hoofdactiviteiten heeft DAZ daarnaast vaste samenwerkingspartners. Dit zijn:
- Tangram Media voor de productie van films en TV-programma's
- StudieArena voor de organisatie van congressen
- Yalp voor spelenderwijs bewegen

Ook bij onze trainingen werken wij zo nodig samen. Zo heeft DAZ samenwerkingsverbanden met twee organisaties gespecialiseerd in ervaringsleren: De Keerijde en Into d'mentia. Samenwerkingsverbanden met anderen zijn in voorbereiding.

Een laatste type samenwerkingspartners willen wij hier niet onvermeld laten. DAZ heeft de afgelopen jaren meerdere projecten uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met patiënten- en cliëntenorganisaties als Alzheimer-Nederland en LOC.

DAZ kiest er bewust voor om te werken met een mix van eigen medewerkers en freelancers. Ook hierdoor wordt kennis en ervaring gebundeld en gebruik gemaakt van elkaars kracht.