nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook


Samenwerking
Samenwerken staat hoog in het vaandel van DAZ. DAZ beschouwt zich als een netwerkorganisatie. Dit betekent dat DAZ onderdeel uitmaakt van een heel netwerk van kleine en grotere organisaties die allemaal hun eigen specialiteiten hebben, waar over en weer gebruik van gemaakt kan worden. Indien DAZ vermoedt dat dit toegevoegde waarde heeft, zal DAZ niet aarzelen om bij de uitvoering van een opdracht de ondersteuning in te roepen van een gespecialiseerde collega-organisatie uit dit netwerk, uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever.                                      

Ook inhoudelijk werkt DAZ veel samen. Bijvoorbeeld met wetenschappers, van ondermeer de VU (met name de hoogleraren Eric Scherder, Philip Scheltens en Rose Marie Droes), Radboud Universiteit (met name hoogleraren Roy Kessels, Marcel Olde Rikkert en Maud Graff), UT Twente, TU-Delft. Met vele lectoren van Hogescholen werkt DAZ regelmatig samen bij concrete projecten. Dit betreft met name het lectoraat psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool, het kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, de hogeschool Zuid, de Hogeschool Windesheim, de Fontys Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Maar ook met kenniscentra als Vilans, Movisie, Trimbos Instituut, Kenniscentrum Sport, Platform31, Actiz/Aedes kenniscentrum Wonen-Zorg, werkt DAZ regelmatig samen. En wat te zeggen van de vele deskundigen binnen zorg-, woon- en welzijnsorganisaties. Ook met vitaliteitscoach Olga Commandeur werken wij veel samen.

Een laatste type samenwerkingspartners willen wij hier niet onvermeld laten. DAZ heeft de afgelopen jaren meerdere projecten uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met patiƫnten- en cliƫntenorganisaties als Alzheimer-Nederland en LOC.