nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Tips & suggesties
Zorginnovaties vinden dagelijks plaats. Vooral mensen die dagelijks zorg verlenen vinden regelmatig nieuwe werkmethoden die productief, patiëntgericht zijn en rekening houden met de eigen mogelijkheden/onmogelijkheden. Vaak gaat dit om simpele dingen, een nieuw hulpmiddel, werk op een andere manier inrichten, een andere werklocatie, betere samenwerking in de keten, betere afstemming met mantelzorgers etc. Deze vindingen worden niet altijd met elkaar gedeeld, alleen al om de simpele reden dat zorgverleners elkaar niet altijd spreken.

Daarom wil DAZ haar website openstellen voor deze vernieuwingen. Hebt u tips/suggesties hoe de dagelijkse zorg voor patiënten vernieuwd kan worden, schroom dan niet dit aan ons te mailen. Het liefst ontvangen wij korte en bondige beschrijvingen van vernieuwingen die in de praktijk hun waarde al bewezen hebben, zo mogelijk geïllustreerd met foto's en videobeelden.

Graag bij uw inzending vermelden:
* Voor welke groep patiënten dit een oplossing/verbetering is en waarom;
* Wat de belangrijkste effecten zijn voor zorgverleners en mantelzorgers;
* In welke zorginstelling dit wordt toegepast.

Uw tips/suggesties kunt u onder vermelding van uw naam, functie en telefoonnummer opsturen via: info@anderszorgen.nl

U ontvangt altijd reactie, meestal zal voor plaatsing op onze website nog even nader telefonisch of e-mail contact worden opgenomen.

Alvast hartelijk dank.