nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
header tv

TV en Audio Visuele producties
Beeldmateriaal kan een uitstekende bijdrage leveren aan de verspreiding van goede voorbeelden van vernieuwende manieren van zorgverlening. Zowel bij concrete projecten, als breder in de hele zorg. Daarom werkt DAZ met Tangram Media samen. Zowel voor het maken van audiovisuele producties op maat voor zorginstellingen/overheden/toeleveranciers, als voor TV-programma's over ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Maatschappelijke organisaties maken steeds meer gebruik van (korte) films. De combinatie Tangram/DAZ maakt in opdracht van uiteenlopende organisaties films. Soms gaan deze over vernieuwende projecten, soms worden die gebruikt in trainingen. Ook films waarin gemeenten of zorgorganisaties informatie geven over hun dienstverlening, worden regelmatig door ons gemaakt.

Afgelopen jaren maakten DAZ/Tangram Media samen voor RTL de TV-programma's 'Visie op Zorg en Welzijn' en 'Moderne Zorg'. Meerdere andere zorgprogramma's zijn in voorbereiding. Op dit moment worden er geen TV-programma's gemaakt, maar vinden wel gesprekken met zendgemachtigden plaats over nieuwe Tv-programma's over ontwikkelingen in de zorg.

Moderne Zorg
ICT en andere technologische ontwikkelingen zorgen voor vele veranderingen in de zorg. Technologie wordt steeds belangrijker voor zowel de kwaliteit van zorg, als de efficiency van de zorg. ICT & technologie kent in de zorg vele verschijningsvormen. Van elektronische dossiers tot ondersteuning van mantelzorgers, van domotica en zorg op afstand tot planningsinstrumenten, van diagnose- en behandelapparatuur tot veiligheids- en revalidatietoepassingen. Steeds meer gezondheidszorg vindt in de thuissituatie plaats, waarbij ICT en technologie kan zorgen voor meer zelfredzaamheid en een grotere kwaliteit van leven.

In het programma Moderne Zorg werden de diverse toepassingen en mogelijkheden van technologische oplossingen in de zorg in beeld gebracht. Ontwikkelaars vertellen over de toepassingen, cliënten en gebruikers vertellen over hun ervaringen met deze ICT en andere technologische oplossingen. Per oplossing/project gebeurt dit in een film van ongeveer 5 minuten lengte. In één uitzending worden meerdere films uitgezonden. Tevens bevat iedere uitzending een zorgjournaal. Het programma werd gepresenteerd door Skipr-hoofdredacteur Ruud Koolen.

In het najaar van 2008 is een eerste serie van Moderne Zorg uitgezonden. Die reportages en interviews zijn te bekijken via www.modernezorg.tv. In het voorjaar van 2009 is een reeks afleveringen uitgezonden, die naast uitzending op RTL-7 op de zondag, ook op doordeweeksedagen bij RTL-Z vertoond werden. In 2009, 2010 en voorjaar 2011 volgden nieuwe uitzendingen met een vergelijkbare opzet.

Met het TV-programma leverden DAZ en Tangram Media een bijdrage aan een grootschaliger toepassing van technologische oplossingen, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de efficiency in de zorg te verhogen en zorgbehoeftigen meer zelfredzaam te maken.

Op de website www.modernezorg.tv is meer over het programma te lezen.  

Visie op Zorg en Welzijn
In 2005, 2006 en 2007 is het TV-programma Visie op Zorg en Welzijn uitgezonden. In de laatste twee seizoenen deed DAZ hiervoor een groot deel van het redactiewerk en de itemregie.
De reportages zoals die in 2007 zijn uitgezonden op TV, zijn nog te bekijken via www.zorgenwelzijn.tv. Elders op deze site, bij 'publicaties' zijn enkele films uit 2006 te bekijken.

Indien u meer wilt weten over Tangram Media, kijk dan op www.tangrammedia.nl