nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Visie
In dit deel van de site geeft DAZ de visie weer, van waaruit gehandeld wordt bij opdrachten.

De zorg is volop in verandering. Veranderen is uitdagend en nodig. Veranderingsprocessen vragen om heldere keuzes aan de top, maar ook om draagvlak op de werkvloer. DAZ  probeert continu een link te leggen tussen strategische keuzes van het (top)management en hun praktische gevolgen op de werkvloer. DAZ: uw partner voor stategische keuzes over praktische innovaties.

In de zorg wordt veel werk handmatig gedaan. Dat zal altijd zo blijven. Toch zijn nog veel handmatige werkzaamheden over te nemen of te ondersteunen door technische hulpmiddelen en ICT. DAZ is er van overtuigd dat dit één van de belangrijkste processen is om de zorg de komende jaren beschikbaar en betaalbaar te houden, alsmede om uitval van personeelsleden te voorkomen en zelfredzaamheid van zorgvragers te doen toenemen. Het vraagt wel om een geheel andere manier van kijken; niet alleen naar kosten van investeringen, maar ook naar de opbrengsten.

De grenzen van de zorg zijn aan het vervagen. Steeds vaker spelen gemeenten, welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen een belangrijke rol. Deze samenwerking biedt volop nieuwe kansen. Ook zijn er gelukkig veel positieve ontwikkelingen om meer samenhang aan te brengen in de ondersteuning van zorgbehoevende mensen door beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers.

In de ogen van DAZ dient de vraag van cliënten/patiënten centraal te staan bij de inrichting van de zorg. Veel instellingen hebben dit in hun beleid staan, maar vinden het vaak lastig dit handen en voeten te geven. De beste manier om personeel in de zorg te motiveren, is te zorgen dat er kwalititief goede zorg gegeven wordt, waar zij zelf direct invloed op kunnen uitoefenen. Leg bevoegdheden daarom zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleer eigen initiatief.

Veranderen en innoveren kan op vele manieren. Vaak wordt de weg van de geleidelijkheid gevolgd, met een streven naar consensus onder alle betrokkenen. Soms is deze methode nodig, maar zeker niet in alle situaties. De inrichting van zorg- en werkprocessen in één keer rigoreus omgooien, vanuit een visie die draagvlak heeft, is vaak wel zo effectief. Nieuwbouw en/of de ontwikkeling van nieuwe diensten zijn hiervoor vaak de perfecte momenten. Het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe concepten, waarbij even los gekomen wordt van de waan van de dag, is een rol die DAZ goed ligt.

DAZ heeft niet voor niets op de startpagina van deze site, de vistiekaartjes en andere uitingen een aantal kreten staan: Praktisch, Confronterend, Betrokken, Inspirerend, Vernieuwend.
Deze termen illustreren de werkwijze van DAZ.  

Tot slot. DAZ is een bureau dat zowel op instellingsniveau als instellingsoverstijgend actief is met vraagstukken rond zorginnovatie. Uiteraard werkt DAZ zelf ook klantgericht ten opzichte van opdrachtgevers.