nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Wat is DAZ en wie vormen DAZ?
DAZ is een idealistisch bureau dat gespecialiseerd is in zorginnovatie. Vanuit dit specialisme kunnen zorg- en welzijnsorganisaties, clientenorganisaties, brancheverenigingen, overheden en woningbouwverenigingen ondersteund worden bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. DAZ helpt daarbij om strategische keuzes te maken, met oog voor de praktische uitvoering. Communicatie is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. DAZ is naast een project- en adviesbureau ook een trainingsbureau. Wij hebben rond de 10.000 mensen getraind.

Voor het downloaden van een dubbelzijdig A4'tje met daarin de activiteiten van DAZ op een rij, klik hier

DAZ heeft maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel. Concreet betekent dit dat wij vooral bezig zijn met het leveren van bijdragen aan oplossingen voor relevante maatschappelijke vraagstukken. Voor onze eigen organisatie betekent dit dat niemand bij DAZ meer dan modaal verdient en dat de winsten van DAZ worden geherinvesteerd om de ideologische doelstellingen te realiseren.  

DAZ is in de zomer van 2005 opgericht door Ruud Dirkse, die na een studie personeelswerk en arbeidsverhoudingen als bestuurder is gaan werken bij de FNV, gedurende twaalf jaar. Hier heeft hij veel (industriële en facilitaire) bedrijven en hun (productie)processen van binnen gezien. Ook heeft hij vele reorganisaties bij bedrijven begeleid, maar bijvoorbeeld ook trainingen gegeven, onderhandelingen gevoerd en sectoraal beleid aangestuurd, onder andere als bestuurslid van pensioen- en opleidingsfondsen. Gedurende een kleine  vijf jaar is Ruud bij het ministerie van SZW in de functie van onderhandelaar voor arboconvenanten de spin in het web geweest in de ontwikkeling van arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid voor de gehele gezondheidszorg. Ruud was onderhandelaar voor acht sectorale arboconvenanten en stuurde mede uitvoeringsorganisaties aan bij de uitvoering en realisatie van activiteiten en doelstellingen. In deze periode is het ziekteverzuim en WAO-instroom in de zorg gehalveerd. Arboconvenanten zijn tot op de dag van vandaag één van de weinige goede en effectieve voorbeelden van succesvolle publiek-private samenwerking.

Ruud is de sinds 2005 bij DAZ vooral bezig geweest met:

  1. Zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen met visieontwikkeling cq bijsturing van visie en beleid, alsmede het leiden van concrete projecten binnen zorg- en welzijnsorganisaties. 
  2. Het verzorgen van trainingen.
  3. Het uitdragen van de maatschappelijke boodschap dat een echt andere benadering van mensen met dementie nodig is.

Naast het werk voor zorg- en welzijnsorganisaties heeft Ruud/DAZ ook andersoortige opdrachten uitgevoerd, zoals:
- oprichting en financiering van de Stichting Regioplus, als samenwerkingsverband van regionale zorgplatforms, om zo de aanpak van het werken met Erogocoaches en Agressiecoaches te borgen.
- adviseren van enkele leveranciers in de zorg bij hun productontwikkeling
- een verkenning naar de realistatie van een grote zorgexperience in opdracht van de gemeente Amersfoort.
- hoofdredacteurschap van de Tv-programma's 'Visie op zorg en welzijn' en 'Moderne Zorg 'bij RTL.
- campagneleider 'trots op de zorg', een gezamenlijk project van V&VN, Actiz en nog enkele partijen; cöordineren van 7 deelprojecten die allen tot doel hadden de beroepstrots in de ouderenzorg te vergroten.
- Hoofdauteur van 5 boeken.
- schrijven van meerdere handreikingen in opdracht van Platform31 en Alzheimer Nederland.
- (mede)organiseren van vele congressen voor beroepskrachten uit (ouderen)zorg, welzijn, gemeenten en woningbouwverenigingen.
- organisatie van het eerste Dementie-Event, een symposium met 250 deelnemers alleen voor mensen die zelf dementie hebben. Voor begeleiders/familie was een site-event.
- actieve betrokkenheid bij de organisatie en uitvoering van meerderen wetenschappelijke onderzoeken.
- verzorgen van (gast)college's bij ROC's en Hogescholen.

Ruud was in 2008 één van de initiatiefnemers voor de oprichting van PasAan, een bedrijf waarvan hij ook mede-directeur was. Ruud stond daar aan de wieg van concepten als de verplaatsbare mantelzorgwoning en aanbouw zorgkamer. Naast deze technische en bouwkundige oplossingen was PasAan ook baanbrekend met hele nieuwe dienstverleningsconcepten rond woningaanpassingen. In 2015 heeft Ruud de aandelen in PasAan verkocht aan de andere aandeelhouders van PasAan om zijn aandacht beter te kunnen focussen op DAZ.

Ruud is regelmatig in het buitenland. Enerzijds om daar als deskundige lezingen en trainingen te verzorgen, anderzijds juist ook om ervaringen van daar naar Nederland te halen. Zo heeft hij deelgenomen aan missies naar China onder leiding van de ministers Bruno Bruins, Hugo de Jonge en Mark Rutte.

Ruud zit sinds 2012 op voordracht van de centrale cliëntenraad in de Raad van Toezicht van de Stichting St. Jacob, een ouderenzorgorganisatie in de regio rond Haarlem met 7 verpleeghuizen/woonzorgcentra en een revalidatiekliniek.

Ruud is DAZ alleen begonnen. In de loop der jaren is DAZ gegroeid naar een bedrijf met 6 werknemers  en een groep freelancers daaromheen. De laatste jaren heeft DAZ zich doorontwikkeld naar een andersoortige organisatie waarbij samenwerking met anderen het leidende organisatieprincipe is. Zo zijn diverse oud-werknemers op freelance basis nog steeds aan DAZ verbonden, maar zijn er ook diverse andere bedrijven met wie DAZ samenwerkt.