nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Wat is DAZ en wie vormen DAZ?
DAZ is een idealistisch bureau dat gespecialiseerd is in zorginnovatie. Vanuit dit specialisme kunnen zorginstellingen, clientenorganisaties, beroepsorganisaties, brancheverenigingen, overheden en woningbouwverenigingen ondersteund worden bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. DAZ helpt daarbij om strategische keuzes te maken, met oog voor de praktische uitvoering. Communicatie is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. Op verschillende manieren wil DAZ een bijdrage leveren aan de verspreiding van (zorg-)vernieuwingen.

Voor het downloaden van een dubbelzijdig A4'tje met daarin de activiteiten van DAZ op een rij, klik hier

DAZ heeft maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel. Concreet betekent dit dat wij vooral bezig zijn met het leveren van bijdragen aan oplossingen voor relevante maatschappelijke vraagstukken. Voor onze eigen organisatie betekent dit dat niemand bij DAZ meer dan modaal verdient en dat de winsten van DAZ worden geherinvesteerd om de ideologische doelstellingen te realiseren.  

DAZ is in de zomer van 2005 opgericht door Ruud Dirkse, die na een studie personeelswerk en arbeidsverhoudingen is gaan werken bij de FNV, gedurende twaalf jaar. Hier heeft hij veel (industriële en facilitaire) bedrijven en hun (productie)processen van binnen gezien. Ook heeft hij vele reorganisaties bij bedrijven begeleid, maar bijvoorbeeld ook trainingen gegeven, onderhandelingen gevoerd en sectoraal beleid aangestuurd. Gedurende vijf jaar is Ruud bij het ministerie van SZW in de functie van onderhandelaar voor arboconvenanten de spin in het web geweest in de ontwikkeling van arbeidsomstandighedenbeleid voor de gehele gezondheidszorg. Hij heeft in die periode veel zorginstellingen bezocht en verbaasde zich dan vaak over de beperkte toepassing van nieuwe technologieën en werkmethoden in de zorg, vooral in het primaire proces. Dat was mede drijfveer voor de oprichting van DAZ.
Enkele opdrachten die Ruud heeft uitgevoerd zijn: ondersteunen van de start van een groot project rond innovatie, ergocoaches en agressiecoaches van de gezamelijke zorgregio's, een onderzoek naar de effecten van aangepaste kleding, doorontwikkeling van de mantelzorgwoning, adviseren van enkele leveranciers in de zorg bij productontwikkeling, een verkenning naar de realistatie van een grote zorgexperience in Amersfoort. Daarnaast verzorgt Ruud veel workshops en inleidingen, zowel binnen zorginstellingen, als op congressen, als bij bijvoorbeeld steunpunten mantelzorg. Van juli 2006 tot eind 2007 was Ruud campagneleider voor de beroepstrotscampagne in de ouderenzorg van V&VN, Sting, FNI en ActiZ. Ruud is jarenlang betrokken geweest bij het maken van TV-programma's over de zorg.  Ruud is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van PasAan, een bedrijf waarvan hij ook mede-directeur was. In 2015 heeft Ruud de aandelen in PasAan verkocht aan de andere aandeelhouders van PasAan om zijn aandacht beter te kunnen focussen op DAZ. Ruud publiceert regelmatig in vakmedia. Hij is de initiefnemer van en coördinerend auteur van vier de dementieboeken. Ruud is initiatiefnemer van meerdere beweegprojecten voor senioren en mensen met een zorgvraag. Hij werkte ondermeer ook aan opdrachten voor Platform31, Alzheimer-Nederland en het Kenniscentrum Sport. Ruud is onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Boom, een stichting in Utrecht die activiteitenmaterialen uitleent. Ook is Ruud lid van de Raad van Toezicht van de Stichting St. Jacob, een zorggroep in Haarlem en omstreken. Ruud geeft meermaals per week lezingen en is een ervaren trainer/projectleider.

Alle medewerkers van DAZ hebben de functie van duizendpoot op hun visitekaartjes staan. Wij kiezen er bewust voor dit iedereen met verschillende soorten activiteiten/thema's bezig is.

Vanaf mei 2008 werkt ook Caro Petit voor DAZ. Caro heeft ruim 10 jaar als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis gewerkt. Daarna heeft zij kort in diverse andere sectoren van de zorg gewerkt. Bij DAZ kunt u Caro tegenkomen bij uiteenlopende projecten, waarbij wij vooral leunen op haar kennis en ervaring in de omgang met ouderen en mensen met dementie. Caro is 'runt' ook de afhandeling van alle boekbestellingen.

Vanaf 1 mei 2013 werkt Daphne Mensink bij DAZ. Na haar opleiding HBO-V heeft zij korte tijd in een ziekenhuis gewerkt. Daarna is zij leidinggevende geweest op een somatische woonafdeling in een verpleeghuis. In die tijd heeft zij haar post HBO management opleiding gehaald. Vanaf 2003 heeft zij de overstap gemaakt naar de dementiezorg. Zij is begonnen als leidinggevende op een dagbehandeling voor mensen met dementie bij een grote zorgorganisatie. De kijk op dementie is in die tijd enorm veranderd. Zij zag de andere kant van de dementie, niet het beeld van het verpleeghuis, maar het beeld van mensen die nog heel veel wel kunnen, hun gevoelens en emoties onder woorden kunnen brengen. Tijdens de jaren die zij werkzaam is geweest in die zorginstelling heeft zij veel ondernomen: opzetten van de kopgroepen i.s.m. andere instellingen (gespreksgroepen voor lotgenoten met dementie), zelf gespreksleider geweest van de kopgroepen, projecten geleid, auditor geweest, trainingen gegeven over dementie en vroeg signalering en actief geweest in het Netwerk Dementie. Het laatste jaar bij de zorginstelling heeft zij zich bezig gehouden met het opzetten van DemenTalent, een project waarbij gekeken wordt naar talenten van mensen met dementie. Hoe kunnen wij die talenten inzetten in de maatschappij en mensen met dementie als vrijwilliger aan het werk laten gaan. Een mooi en uniek project in Nederland! Zij is iemand die veel ervaring heeft in het omgaan met mensen met dementie, inzicht heeft in de processen die lopen binnen zorginstellingen en projecten kan leiden. Zij is bekend met de traditionele zorg maar heeft ook kennis van en ervaring met vernieuwende zorg en ‘out-of-the-box’ denken. Bij DAZ houdt Daphne zich vooral bezig met DemenTalent. Als ontwikkelaarster en boegbeeld van DemenTalent is Daphne ook regelmatig in het buitenland om lezingen e.d. te verzorgen over DemenTalent. 

Dorry Stuij is werkzaam bij DAZ sinds 2016. Al vanaf het begin van haar loopbaan is Dorry gedreven om recht te doen aan de mooie kanten  die elk mens heeft. Ook als er sprake is van een diagnose die het geestelijk functioneren beïnvloedt. Laten we ons in de (ouderen)zorg vooral verwonderen en minder verantwoorden. Dat is de passie die Dorry drijft om zowel organisaties, medewerkers, vrijwilligers als de mensen zelf te willen ondersteunen. Daarbij hoopt zij zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen, teams en organisaties te benutten. Dorry houdt je graag een spiegel voor, denkt mee en begeleidt processen met een creatieve aanpak. Ze maakt daarbij gebruik van haar werkervaring als maatschappelijk werker, manager, projectleider en innovator.   

Naast deze eigen medewerkers, maakt DAZ gebruik van een breed netwerk van ZZP'ers/freelancers bij het uitvoeren van opdrachten. Per opdracht wordt gekeken wie zo nodig kan worden ingezet. Enkele ZZP'ers werken regelmatig samen met DAZ:
- Marion Renes helpt sinds maart 2007 regelmatig bij het uitvoeren van werkzaamheden. Zo is zij ondermeer betrokken geweest bij het maken van films voor TV, het onderzoek naar een zorgexperience in Amersfoort en de uitvoering van quickscans bij gemeenten. Omdat Marion een zeer evaren trainster is, vervult zij desgewenst ook een rol in trainingen die DAZ verzorgt.
- Karin Stiksma en Ide Neuman zijn sinds 2010 samenwerkingspartners voor de uitvoering van de quickscan dementiebeleid bij gemeenten.
- Menoes Geraets helpt bij het ontwikkelen en geven van dementietraining, alsmede bij de uitvoering van de quickscans dementiebeleid gemeenten.
- José Kuipers geeft regelmatig trainingen in opdracht van DAZ. Ook is zij namens DAZ projectleider bij een project in Castricum voor mensen die zowle psychiatrisch zijn als dementerend. 
- Andere freelance trainers zijn ondermeer: Tirza van Elk en Erna Lamers.
Naast deze genoemde namen beschikt DAZ over een netwerk van ervaren projectleiders, trainers en specialisten, die zonodig ingezet kunnen worden bij opdrachten.

Samenwerking staat hoog in het vaandel van DAZ. We werken bij diverse werkzaamheden structureel samen met andere bedrijven. Enkele vaste samenwerkingspartners, zoals:
- Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) bij diverse grote beweegprojecten
- Trimbos Instituut, Alzheimercentra van UMC's en Alzheimer Nederland rond diverse dementieprojecten
- StudieArena voor congressen en symposia
- Tangram Media voor het maken van audiovisueel materiaal en TV-programma's
- Yalp voor spelenderwijs bewegen
- Kosmos uitgevers voor het uitgeven van boeken
- Into D'mentia en De Keerzijde bij trainingen
Ook wordt bij concrete projecten op meer incidentele basis met veel plezier samengewerkt met diverse andere organisaties. 
DAZ werkt intensief samen met toonaangevende deskundigen, zoals vele hoogleraren. Bij bewegen werkt DAZ ondermeer veel samen met Olga Commandeur en Erik Scherder.

DAZ is onderdeel van 'Het belevingscollectief', een samenwerkingsverband van vijf organisaties om meer beleving in de zorg te krijgen. Natuurbeleving, samenwerking tussen generaties en bewegen zijn sleutelwoorden voor Het belevingscollectief.

 

DAZ is actief lid van de coöperatie Deltaplan Dementie.