nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Beïnvloeden van gedrag bij dementie

Doelgroep
Professionals in de dementiezorg, vrijwilligers, familieleden

Datum
in overleg, data en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn

Locatie
in overleg

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 15

Doel van de bijeenkomst
Na het volgen van de training ben je beter in staat om lastig gedrag van mensen met dementie te voorkomen. Als dit zich voordoet, heb je extra vaardigheden tot je beschikking om hiermee om te gaan. Hierdoor gaat de kwaliteit van leven van betrokken mensen met dementie erop vooruit. Jij krijgt meer plezier in je rol als ondersteuner en begeleider.

Omschrijving
Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op het gedrag van de persoon met dementie?

Dit soort vragen worden beantwoord in deze training: Beïnvloeden van gedrag bij dementie. Deze training duurt 3 dagdelen. De training is zowel geschikt voor de thuissituatie als voor een intramurale setting.

Mensen met dementie kunnen nog leren, ook bij gevorderde dementie. Dit blijkt o.a. uit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse zorgpraktijk. Deze training is gebaseerd op dit lerende vermogen en spitst zich toe op de vraag hoe begeleiders van de mensen met dementie hier zo slim mogelijk mee om kunnen gaan. Het aan- en afleren van gedrag staat centraal. Voorbeelden:
- agressie
- initiatiefloosheid
- verzameldrang
- in- en uitlopen van kamers van andere bewoners
- extreem roepgedrag
- repeterende vragen
Gedrag wordt in de regel door omgevingsfactoren veroorzaakt (door gedrag van andere personen, maar ook door gebeurtenissen, geluiden, voorwerpen, etc.). In deze training leer je hier naar te kijken en er gebruik van te maken.

Je krijgt diverse praktische methodes, instrumenten en ideeën aangereikt die je kunt inzetten om om te gaan met gedragsverandering van mensen met dementie. Je gaat hier ook al tijdens de training mee aan de slag, bij voorkeur aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek. In de training is veel aandacht voor het belang van goede observaties en interpretaties hiervan. Ook wordt geoefend met het formuleren van leerdoelen.

Deze training is geschikt voor zowel professionals in de dementiezorg als voor vrijwilligers en familieleden.
Wij verzorgen de training met open inschrijving, zodat belangstellenden zich individueel kunnen aanmelden via deze website.

Bij trainingen in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties wordt in onderling overleg de samenstelling van de groep bepaald.

Kosten
De kosten van deze training bedragen €235,- p.p., te voldoen na deelnamebevestiging en vaststelling datum en tijdstip. De training is vrijgesteld van BTW.