nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Anders inkopen

Doelgroep
Managent, inkopers en beleidsmedewerkers zorginstellingen

Datum
Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn

Duur
Eén dagdeel (ochtend, middag, avond)

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20

Doel van de bijeenkomst
Na afloop van de workshop heeft u zicht op andere wijzen van organisatie van het inkoopproces en heeft u inspiratie opgedaan om voor uw instelling zorginnovaties met behulp van toeleveranciers en betrokken medewerkers te bewerkstelligen.

Omschrijving
In veel zorginstellingen beperkt het inkoopproces zich te vaak tot het verkrijgen van kwantumkortingen bij al bekende leveranciers. Om de zorg op termijn betaalbaar, beschikbaar en van een voldoende kwaliteit te houden zijn zorginnovaties noodzakelijk. De aanschaf van hulpmiddelen legt vaak de inrichting van werkzaamheden voor jaren vast. Het moment van aanschaf van hulpmiddelen is ideaal om zorgverleners/patiënten vrijuit te laten praten over wensen, die soms onmogelijk lijken, maar vaak vervulbaar zijn. Hoe organiseer ik dat gesprek, zonder valse verwachtingen te scheppen?
Toeleveranciers kunnen vaak als betrokken specialisten van buitenaf actief meedenken aan het bereiken van zorginnovaties. Hoe ga ik met leveranciers om, om dit bereiken? Hoe hou ik dit betaalbaar en hou ik zelf de regie? Kan ik leveranciers een rol geven bij de implementatie van zorginnovaties?
Aan de hand van praktische voorbeelden staan we op interactieve wijze stil bij de hierboven genoemde vragen. Van de deelnemers wordt dus een actieve bijdrage gevraagd.

Kosten
€ 245,- p.p., excl. BTW