nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Dilemma; arbeidsbesparende innovaties/persoonlijke aandacht door zorgverleners

Doelgroep
Managers en beleidsmedewerkers zorginstellingen

Datum
Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn

Duur
Eén dagdeel (ochtend, middag, avond)

Aantal deelnemers
Minimaal 12, maximaal 30

Doel van de bijeenkomst
Na afloop van deze workshop bent u beter in staat de discussie over dit dilemma in uw eigen instelling te organiseren en is uw eigen visie aangescherpt.

Omschrijving
Een bepalende factor voor de kwaliteit van de zorgverlening is volgens vele zorgverleners de mate waarin persoonlijke aandacht gegeven kan worden door zorgverleners. Arbeidsbesparende innovaties worden daarom vaak als bedreiging gezien voor de kwaliteit van de zorg. Maar is dat nu wel zo? Kunnen arbeidsbesparende innovaties niet hand in hand gaan met kwaliteitsverbetering van de zorg? Is het noodzakelijk dit debat ook in de instellingen te voeren om draagvlak te krijgen voor innovaties? Hoe is dit debat te organiseren? Hoe krijg ik boven tafel wat de patiënt wil/kan?
Deze workshop staat stil bij dit soort vragen. Uw eigen ideeën rond dit dilemma worden geprikkeld. Tijdens de workshop wordt onderlinge discussie uitgelokt.

Kosten
€ 195,- p.p., excl. BTW