nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Kosten en baten van zorginnovatie

Doelgroep
Managers en beleidsfunctionarissen van zorginstellingen

Datum
Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn

Duur
Eén dagdeel (ochtend, middag, avond)

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20

Doel van de bijeenkomst
Ten behoeve van de strategievorming binnen uw instelling heeft u meer zicht op opbrengsten die zorginnovaties kunnen opleveren, alsmede de kosten die hiermee gepaard gaan.

Omschrijving
In deze workshop staan wij stil bij de verschillende soorten opbrengsten die zorginnovaties kunnen hebben. Hierbij gaat het uiteraard om de financiële opbrengsten en de wijze waarop deze berekend kunnen worden, maar ook andersoortige opbrengsten, zoals de kwaliteit van de zorg of het imago van de instelling. Ook staan we stil bij de vraag hoe deze opbrengsten ook feitelijk gerealiseerd kunnen worden.
Zorginnovaties brengen ook kosten met zich mee. Welke zijn dit, hoe zijn die te berekenen en hoe zijn zij in verband te brengen met de opbrengsten? Wanneer wordt het rendabel om een zorginnovatie door te voeren?
Aan de hand van inleidingen over deze deelthema’s worden op basis van concrete opdrachten ervaringen uitgewisseld en wordt uw eigen visievorming gestimuleerd.

Kosten
€ 245,- p.p., excl. BTW