nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Netwerken door zorgverleners (voor meer betrokkenheid familie en vrienden)

Doelgroep
Verzorgenden, verpleegkundigen, gastvrouwen, teamleiders, welzijnscoaches en andere die als professional betrokken zijn bij het primaire zorgproces

Datum
Wordt bij 'individuele inschrijving' vastgelegd zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Als we de training aan een team/afdeling geven, wordt die in onderling overleg vastgesteld.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 15

Doel van de bijeenkomst
Na deze training heb je voldoende kennis en ideeën opgedaan om de samenwerking met de familie en het netwerk adequaat op te pakken. Je gaat naar huis met een concreet plan van aanpak waarin ten minste één verbeterpunt zit waar je op je eerste werkdag mee aan de slag kunt gaan.

Omschrijving
- Je krijgt diverse praktische methodes, instrumenten en ideeën aangereikt die je kunt inzetten om de familie en het netwerk te betrekken.
- Er is zowel aandacht voor de werving van meer familie, kennissen, vrienden, oud-collega's, oud-buren e.d. van huidige bewoners, als voor het 'vasthouden' hiervan.
- Je gaat hier middels diverse prikkelende werkvormen ook direct mee aan de slag.
- Er is tijd voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën met de andere deelnemers.
- Maar ook is er aandacht voor valkuilen, vooroordelen en ander verzet.

Kosten
€ 235,- per deelnemer, inclusief trainingsmap. Bij incompany trainingen wordt een offerte gemaakt.