nieuwsbriefcontactvolg ons op facebook


Welkom bij DAZ.

DAZ is een idealistische organisatie, gespecialiseerd in zorginnovatie, met name in de ouderenzorg. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in drie groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen, zowel landelijk als in opdracht van afzonderlijke organisaties. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Ten derde verzorgt DAZ trainingen. Bij al onze activiteiten gaat het om het in hun kracht zetten van mensen met een zorgvraag en hun sociale netwerken.
Drie inhoudelijke thema's zijn in veel van ons werk terug te vinden, soms gecombineerd, soms afzonderlijk:
1. Dementie
2. Bewegen-activeren-participeren
3. Samenwerken formele en informele zorg
Bij alle activiteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen. 

Als methodiek voor het aanjagen en borgen van veranderprocessen op de werkvloer, start DAZ met de introductie van aandachtsvelders in het welzijnsdomein van de ouderenzorg. Collega's in teams met een extra aandachtgebied. Wij leiden deze aandachtvelders samen met partnerorganisaties op. Wij hebben nu opleidingen voor aandachtsvelders Bewegen & Activeren en Voeding & Koken. Opleidingen voor aandachtsvelders 'gedrag', 'muziek' en 'samenwerking met familie' zijn in ontwikkeling. Ontwikkelt uw organisatie mee?  

Ouderen bewegen te weinig, zeker als ze in zorginstellingen wonen. DAZ leidt meerdere landelijke beweeg- en activeringsprojecten, maar is ook als adviseur, trainer en cultuurveranderaar rond bewegen actief binnen afzonderlijke zorglocaties. We helpen daar met implementatie van de bouwstenen bewegen van de IGZ. Samen met het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) hebben wij een ondersteuningsprogramma ontwikkeld, dat met subsidie wordt uitgevoerd bij 20 woonzorglocaties/verpleeghuizen. DAZ werkt ook samen met Olga Commandeur. Olga en DAZ-directeur Ruud Dirkse schreven samen ook een boek over actief oud worden, dat op 30 mei 2017 uitkomen is: www.watbeweegtjou.nu.

Dankzij onze ondersteuningstrajecten en trainingen slagen wij er regelmatig in om het aantal actieve mantelzorgers en vrijwilligers bij zorgorganisaties te verveelvoudigen.

Moderne dementiezorg betekent in de ogen van DAZ dat we ons veel meer moeten richten op wat mensen met dementie nog wel kunnen. Minder overnemen, en meer begeleiden en verleiden.
DAZ is de coördinator van de landelijke uitrol van het project DemenTalent, waarbij mensen met dementie als vrijwilliger in de maatschappij actief worden.
DAZ verzorgt advies- en begeleidingstrajecten om zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij hun transitieprocessen naar Moderne Dementiezorg. Van visie ontwikkeling tot training en coaching. In deze flyer kunt u lezen wat voor soort projecten dit zoal zijn.
Ook is DAZ de initiatiefnemer en beheerder van de grote dementiewebsite www.moderne-dementiezorg.nl, met 400 films, 150 onderzoeken, een hulpmiddelen-informatiebank en nog veel meer.
DAZ is lid van de coöperatie Deltaplan Dementie.

Vier van de populairste dementieboeken zijn op initiatief van DAZ ontstaan en mede door ons geschreven: Had ik het maar geweten(Op)nieuw geleerd, oud gedaanHandig bij dementie en  Ik heb dementie.

De rol van gemeenten bij de dementiezorg neemt snel toe. DAZ adviseert gemeenten en traint gemeenteambtenaren. DAZ heeft bij tientallen gemeenten een quickscan dementiebeleid uitgevoerd.  Op basis van de ervaringen in deze gemeenten heeft DAZ in opdracht van Alzheimer Nederland een handreiking dementie voor gemeenten geschreven. Zie: www.pakdehandschoenop.nl. Onze diensten voor gemeenten zijn te vinden op de website www.dementievriendelijke-gemeente.nl.

We trainen bij veel zorg- en welzijnsorganisaties. Vaak betreft dit in overleg met opdrachtgevers op maat ontworpen trainingen, soms door ons ontwikkelde trainingen. Voorbeelden van dergelijke trainingen zijn: een training bewegingsgerichte zorg en een training 'netwerken voor zorgverleners' over meer en betere samenwerking met familie en vrijwilligers. Voor een flyer over 15 van onze trainingen, kijk hier. Komende maanden starten ook weer regionale trainingen over het lerend vermogen van mensen met dementie (zie locaties en data elders op deze site). Ook verzorgen wij regelmatig lezingen en workshops.

DAZ is partner in het Belevingscollectief, een samenwerkingsverband van vijf organisaties om meer 'beleving' in en bij woonzorglocaties te krijgen.                                          

DAZ geeft 10-15 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit, waarop u zich kunt abonneren, door hier te klikken en uw gegevens in te vullen. 
Via de website www.moderne-dementiezorg.nl kunt u zich ook abonneren op een tweewekelijkse gratis nieuwsbrief Moderne Dementiezorg met door ons verzamelde nieuwsberichten uit de (vak)media.

foto2

foto3
foto4

foto5

foto6

foto7