nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
Trainingen & workshops

DAZ is een middelgroot trainingsbureau. Wij verzorgen vooral 'incompany' trainingen binnen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. In overleg met opdrachtgevers zijn onze 'in company' trainingen soms met gemengde groepen van professionals, vrijwilligers en familieleden, soms alleen voor beroepskrachten. Wij hebben zowel een aantal 'standaardtrainingen' als trainingen op maat. De 'op maat trainingen' zijn vaak gelieerd aan concrete projecten en/of spelen in op concrete wensen van opdrachtgevers.

Voor het downloaden van een overzicht van onze trainingen in onze achterliggende visie, klik hier. Dit is een dubbelzijdig A4'tje.

Opdrachtgevers
Tot onze klantenkring behoren tientallen grote en kleine zorgorganisaties, zoals: BrabantZorg, Viva! Zorg, CarintReggeland, Herbergiers, diverse zorgboerderijen, Amstelring, Contactzorg, Hilverzorg, Vivium, ZZG, Topaz, Laurens, Buurtzorg, Cordaan, Beweging3.0, Zorgbalans, ontmoetingscentra dementie, De Zorggroep, Archipel, enz. enz.

Doel
Trainingen moeten een doel hebben. Individueel voor iedere deelnemer, maar ook voor de organisatie als geheel. Wij hechten dan ook zeer aan inbedding van trainingen in andere organisatie-activiteiten. Trainingen maken in onze ogen onderdeel uit van veranderprocessen en zijn geen doel op zich. Wij hechten dan ook aan goed overleg vooraf en tussendoor met opdrachtgevers. Regelmatig komt het voor dat de trainer voorafgaand aan een training één of twee dagdelen meewerkt, voor een optimale aansluiting met de praktijk.
Wij streven ernaar dat deelnemers na afloop van onze trainingen minimaal een 8 als rapportcijfer geven. In de regel lukt dit. Gemiddeld over al onze trainingen is het rapportcijfer een 8,3.

Didactische visie
Wij werken vrijwel nooit met acteurs of rollenspelen. Wij geloven in de kracht van de koppeling met de dagelijkse praktijk en wij dagen deelnemers dan ook uit om vooral met eigen casuïstiek te komen. Huiswerk tussen trainingsbijeenkomsten is hier ook op gericht. Wij werken tijdens trainingssessies met afwisselende werkvormen.
Vaak zeggen deelnemers na afloop van een training "ik heb echt anders leren kijken en handelen". Wij beschouwen dat als een compliment. Wij helpen deelnemers naar hun zoektocht naar maatwerk per persoon. Wij dragen niet alleen kennis over, maar hebben ook voor oog voor vaardigheden.

Trainingsgroepen
Wij hebben goede ervaringen met gemengde trainingsgroepen. Soms betreft dit professionals met uiteenlopende functies, soms juist een gemengde gezelschap van medewerkers, vrijwilligers en familie. Onze trainingen kunnen goed omgaan met verschillende niveaus in ervaring, kennis en opleiding.

Vernieuwend
DAZ traint met name bij vernieuwende zorg- en welzijnsorganisaties. Wij stimuleren dat deelnemers tijdens trainingen met elkaar in gesprek en in discussie te gaan. Hierbij schromen wij niet om onze eigen verwonderpunten naar voren te brengen.
Wij hebben afgelopen jaren een aantal nieuwe onderwerpen binnen de ouderenzorg geagendeerd. Bijvoorbeeld het lerend vermogen van mensen met dementie, waarover wij inmiddels duizenden mensen getraind hebben en een schat aan ervaring hebben. Of over het belang van bewegen en actief zijn en de cultuuromslag die dat van begeleiders van ouderen met een zorgvraag vraagt. Of over echt anders samenwerken met familie. Wij zijn goed op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschap en weten dat tijdens de trainingen goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Trainers
DAZ heeft een aantal trainers in vaste dienst. Daarnaast hebben wij een ploeg van vaste freelancers om ons heen. Stuk voor stuk mensen met een schat aan ervaring, zowel in het werk, als met trainen. Mensen die niet schromen om zaken die zij waarnemen aan te snijden en bespreekbaar te maken. Die als het proces in de trainingsgroep daarom vraagt razendsnel kunnen schakelen en desnoods het voorbereide programma aanpassen.

Onze trainingen
Zoals eerder geschetst geven wij het meest maatwerktrainingen. Elementen van onze 'standaardtrainingen' worden dan gecombineerd. Naast de maatwerktrainingen hebben wij de volgende trainingen in ons 'assortiment':
1. Leren met dementie, over het lerend vermogen van mensen met dementie (flyer downloaden).
2. Netwerken door zorgverleners, het beter inschakelen van het sociale netwerk rond iemand met dementie (flyer downloaden)
3. Familie en vrijwilligers betrekken bij bewegen en activeren, om verveling tegen te gaan en meer lichamelijke beweging en activiteit te realiseren (flyer downloaden)
4. Bewegingsgerichte zorg, basistraining over andere inrichting van de zorg, gericht op meer beweging (flyer downloaden)
5. Beïnvloeden van gedrag bij dementie, om praktische vaardigheden op te doen om zo nodig gedrag bij te sturen (flyer downloaden)
6. Help me even, hoe hou ik sfeer thuis goed, over het voorkomen van conficten in de thuissituatie (flyer downloaden)
7. Basistraining dementie, training gebaseerd op het boek 'Had ik het maar geweten' (flyer downloaden)
8. Gebruik van beleef- en bewegingstuinen, over hoe we zorgen dat een tuin ook daadwerkelijk gebruikt wordt (flyer downloaden)
9. Familietraining dementie, praktische bijeenkomst(en) met hele netwerk rond iemand met dementie (flyer downnloaden)
10. Begeleiden gebruik tabletcomputers door mensen met dementie, hoe leer ik iemand foto's kijken, beeldbellen, eigen muziek luisteren (flyer downloaden)
11. Dementie voor gemeenten, training voor gemeenteambtenaren (flyer downloaden)
12. Dementie voor docenten MBvO, training voor beweegdocenten (flyer downloaden)
13. Communicatie met mensen met dementie, over de do's en don'ts en de kunst van het verleiden (flyer downloaden)
14. Dementiezorg en medicatie thuis, bijscholing voor casemanagers en wijkverpleegkundigen (flyer downloaden)
15. Leren met dementie, speciale groepen, op doelgroepen gerichte training over het lerend vermogen van mensen met dementie (flyer downloaden)

Nieuwe trainingen zijn in voorbereiding.

Aandachtsvelder-opleidingen in het welzijnsdomein
Werken met inhoudelijke aandachtsvelders binnen zelforganiserende teams draagt bij aan veranderingsprocessen op de werkvloer en zorgt voor borging van die processen. Aandachtsvelders zijn teamleden met een extra aandachtsgebied. Werken met aandachtsvelders past goed bij zelforganiserende teams en is in het zorgdomein al heel gebruikelijk. Wij leiden deze aandachtsvelders samen met partnerorganisaties op. In onze opleidingen tot aandachtsvelder gaat het om een combinatie van inhoud en vaardigheden. Wij hebben nu opleidingen voor aandachtsvelders Bewegen & Activeren en Voeding & Koken. Opleidingen voor aandachtsvelders 'Muziek', 'Gedrag' en 'Samenwerken met familie en vrijwilligers' zijn in ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op dit moment kennen wij de volgende trainingen met open schrijving:
- Leren met dementie, over het lerend vermogen van mensen met dementie, aan de hand van het boek '(Op)nieuw geleerd. oud gedaan' (per regio, open inschrijving en op maat), vijf dagdelen
- Basistraining dementie, aan de hand van het boek 'Had ik het maar geweten' (open inschrijving en op maat), vijf dagdelen
- Communicatie met mensen met dementie, twee dagdelen
- Dementie en medicatie thuis, één hele dag (samen IVM)
De trainingen met individuele inschrijving zijn in de regel voor gemengde groepen van familieleden, vrijwilligers en zorgverleners (tenzij anders aangegeven).
Van de meeste trainingen hebben wij de data al vastgesteld, soms zijn er nog geen data vastgesteld, dan gebeurt dit bij voldoende aanmeldingen. Voor overzicht met alle regiotrainingen 'leren met dementie' die de komende maanden beginnen, klik hier.

Bij de trainingen op maat voor zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten werken wij in de regel met een modulaire opbouw. Wij hebben rond vele inhoudelijke thema's modules ontwikkeld, die in verschillende combinaties te geven zijn. Bij incompany-trainingen is het van groot belang om goed weet te hebben van de precieze situatie ter plekke. Daarom maken wij regelmatig afspraken dat onze trainers voorafgaand aan trainingen meewerken op de werkvloer. Wij maken bij incompany-trainingen graag zo concreet mogelijke afspraken over doelstellingen van de trainingen. Aandachtpunt hierbij is wat er vanuit de organisatie voor aanpaalde activiteiten plaats vinden; door alleen trainen komen gewenste veranderingsprocessen onvoldoende op gang en wordt het in de training geleerde onvoldoende geborgd in de organisatie. Wij werken zoveel mogelijk vanuit door de deelnemers aangedragen casuïstiek. Soms komt een maatwerktraining voort uit een 'standaardtraining' van DAZ. Zo is de training over het lerend vermogen van mensen met dementie als menigmaal incompany gegeven, met uiteraard wel aanpassingen en concrete doelstellingen vooraf. Een voorbeeld hiervan is Brabantzorg, die minder gesloten afdelingen voor mensen met dementie wil. Dan kijken wij in onderling overleg vooraf en tijdens de training hoe een stuk bewustwording en verandering kan worden ingezet.

 

Hieronder vindt u de trainingen en workshops die DAZ binnenkort organiseert. Indien u behoefte heeft aan een training of workshop over een specifiek onderwerp, of voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld voor uw eigen instelling), schroom dan niet om met ons contact op te nemen over een aanbod op maat.

TRAININGEN

Regionale trainingen ‘Leren met dementie’
De komende maanden wordt op vele plaatsen in het land een regionale training over het lerend vermogen van mensen met dementie gegeven.
» Meer info, data, locaties en opgeven

Opfris- en Verdiepingsdag 'Leren met dementie'
Voor oud-deelnemers aan de training Leren met Dementie hebben we op diverse plekken in het land een Opfris- en Verdiepingsdag gepland.
» Meer info, data, locaties en opgeven

Familietraining dementie
Om met elkaar alles na de diagnosestelling goed in te regelen
Datum: in overleg
» Meer info en online opgeven

Netwerken door zorgverleners (voor meer betrokkenheid familie en vrienden)
Voor meer en betere samenwerking met familie en vrijwilligers
Datum: Wordt bij 'individuele inschrijving' vastgelegd zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Als we de training aan een team/afdeling geven, wordt die in onderling overleg vastgesteld.
» Meer info en online opgeven

Communicatie met mensen met dementie
Datum: Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn
» Meer info en online opgeven

Basistraining dementie 'Had ik het maar geweten'
Datum: Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn
» Meer info en online opgeven

Training dementie voor gemeenten
Voor alle ambtenaren om meer over het ziektebeeld te weten te komen, inclusief tips over gemeentelijk beleid
Datum: In overleg, wordt in uw eigen gemeente gegeven
» Meer info en online opgeven

Begeleiden gebruik tabletcomputers door mensen met dementie - incompany
Datum: In overleg
» Meer info en online opgeven

Beïnvloeden van gedrag bij dementie
3 dagdelen
Datum: in overleg, data en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn
» Meer info en online opgeven

WORKSHOPS

Anders inkopen
Datum: Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn
» Meer info en online opgeven

Dilemma; arbeidsbesparende innovaties/persoonlijke aandacht door zorgverleners
Datum: Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn
» Meer info en online opgeven

Kosten en baten van zorginnovatie
Datum: Wordt vastgelegd, zodra er voldoende aanmeldingen zijn
» Meer info en online opgeven