nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Inspiratiesessie vernieuwing dagbesteding bij dementie

Doelgroep
Beleidsmakers bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties

Datum
Deze inspiratiesessie vindt plaats op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Locatie
Via MS-teams, deelnemers ontvangen 6 juli deelnamelink.

Aantal deelnemers
Minimaal 1, maximaal 100

Doelstelling
Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties staan rond dementie voor grote uitdagingen. Zo zal het aantal mensen met dementie de komende jaren fors stijgen, bijna overal een verdubbeling. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen en daarnaast hebben we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe beleidsmatige keuzes zijn nodig.

Omschrijving
Centraal in deze bijeenkomst staat het onderzoeksproject Ontmoetingscentra 3.0; hoe kunnen nieuwe vormen van dagbesteding bijdragen aan een beter leven voor de thuiswonende mens met dementie en hun sociale netwerk. Dit met aandacht voor effectiviteit en kosten. ZonMw subsidieert deze bijeenkomst.

Aan de orde komen onder andere:
• Wat zijn de ontwikkelingen rond dagbesteding in Nederland?
• Wat is een ontmoetingscentrum dementie en waarin verschilt dat van ‘traditionele dagbesteding’
• De koppeling van Ontmoetingscentra Dementie met drie nieuwe interventies: STAR-educatie, Dementelcoach en DemenTalent
• Bevindingen wetenschappelijk onderzoek naar Ontmoeteingscentra3.0

In het laatste deel van deze digitale bijeenkomst hopen wij nog met elkaar in gesprek te komen over de mogelijke toepassing van deze ontwikkelingen in uw regio/organisatie.

Hoofdspreker is DAZ-directeur Ruud Dirkse. Hij is o.a. schrijver van 5 boeken over dementie, landelijk kartrekker DemenTalent, lid van de stuurgroep van het onderzoeksproject Ontmoetingscentra3.0, bestuurslid Odensehuis Assen, projectleider dementievriendelijk Ooststellingwerf en hij is actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Dementiestrategie van de Rijksoverheid.

Kosten
Gratis (wordt betaald vanuit subsidie ZonMw).