nieuwsbriefcontacthome
nieuws
Nieuws

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief.

Ook handreiking voor familieleden
24 maart 2020

In navolging op de instructie voor zorgverlners, nu een handreiking voor familieleden die willen beeldbellen met een dierbare met dementie in het verpleeghuis. In deze handreiking belangrijke does en don'ts in hun communicatie.

/uploads/Handreiking%20beeldbellen%20met%20mensen%20met%20dementie%20voor%20familieleden%2C%20def.pdf

Corona-virus: beeldschermcommunicatie ook door mensen met dementie
18 maart 2020

De afgelopen 10 jaar heeft DAZ heel veel ervaring opgebouwd rond het lerend vermogen van mensen met dementie. Op basis van deze kennis doen wij vandaag een tweeledige oproep:

1. Stel als familie tabletcomputers ter beschikking aan mensen met dementie.

2. Leer mensen met dementie, die nu geen bezoek meer krijgen deze te bedienen.

Dit laatste kan op relatief eenvoudige wijze. Daarvoor schreef DAZ een instructie. Deze is hier te downloaden. 

> Lees meer...

Draaiboek DemenTalent op ROC's
4 februari 2020

Mensen met dementie kunnen nog veel. Bijvoorbeeld binnen een ROC. Zowel ten aanzien van onderwijstaken, als onderwijsondersteunende taken. Hier is inmiddels de nodige ervaring mee opgedaan. 

Met financiering van het Oranjefonds heeft DAZ, als landelijk kenniscentrum DemenTalent, een draaiboek geschreven voor de start van DemenTalent-projecten. In dit draaiboek wordt omschreven:

  • Wat DemenTalent voor toegevoegde waarde heeft voor onderwijsvernieuweing binnen ROC, met name voor onderwijs van zorg- en welzijnswerkers
  • Wat de toegevoegde waarde kan zijn van mensen met dementie in ondersteunende diensten van een ROC
  • Wat actief zijn op een ROC voor mensen met dementie kan betekenen
  • Opwelke manier één en ander organisatorisch vorm te geven is

Hopelijk gaan veel ROC's met dit handboek aan de slag en worden met ingang van studiejaar 2020-2021 op veel plekken in Nederland DemenTalant-projecten gestart bij ROC's.  

> Lees meer...

Steeds meer DemenTalent-projecten
18 november 2019

in 2013 starte het eerste Dementalant-project. Alleen in 2019 kwamen er al meer dan 10 nieuwe projecten bij. In DemenTalent-projecten worden mensen met dementie vrijwilliger in de samenleving. Dit vraagt echt anders denken en handelen. Veel familieleden en zorgverleners zijn te beschermend.

Daarom begeleidt DAZ als kwartiermaker de start van ieder nieuw DemenTalent-project. Zowel door het coachen van lokale trekkers van projecten, als door het verzorgen van starttrainingen. 

> Lees meer...

Odensehuizen en DemenTalent gaan samenwerken
16 oktober 2019

In Nederland worden in snel tempo steeds meer inloophuizen voor mensen met dementie geopend. Vandaag is een symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van Odensehuizen in Nederland. 

DAZ-directeur Ruud Dirkse was de openingsspreker op dit symposium. Hij was hiervoor gevraagd, omdat er inhoudelijk zoveel overeenkomst zit tussen het 'DNA van Odensehuizen' en de filosofie achter DemenTalent.

Op het symposium maakten de landelijke vereniging Odensehuizen en DAZ bekend, dat zoveel mogelijk gaat worden samengewerkt. Bijvoorbeeld doordat bezoekers van Odensehuizen ook vrijwilliger worden in de samenleving. 

> Lees meer...