nieuwsbriefcontacthome
nieuws
Nieuws

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief.

Inspiratiesessie vernieuwing dagbesteding bij dementie
24 juni 2022
 

Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties staan rond dementie voor grote uitdagingen. Zo zal het aantal mensen met dementie de komende jaren fors stijgen, bijna overal een verdubbeling. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen en daarnaast hebben we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe beleidsmatige keuzes zijn nodig. Ook voor verschillende dagbestedingsconcepten. Daarom organiseert DAZ op 7 juli 2022 een (gratis) digitale inspiratiesessie hierover.

> Lees meer...

Ruud Dirkse in RvT van Beweging3.0
3 januari 2022

Sinds 1 januari maakt DAZ-directeur Ruud Dirkse deel uit van de Raad van Toezing van Beweging3.0, een ouderenzorgorganisatie in Amersfoort en omstreken. In de Raad van Toezicht ben ik portefeuillehouder HR & ICT/innovatie. Centrale term bij Beweging3.0 is 'aangenaam'; Aangenaam Leven, Aangenaam Werken.

> Lees meer...

Goed vertoeven in De Hoeve
9 augustus 2021

De Limburgse Meander Zorggroep opent in september in Bocholtz een nieuwe locatie: Hoeve Overhuizen. Onder het motto 'Goed vertoeven op De Hoeve' is een visie ontwikkelt, waarin het inspelen op mogelijkheden van de ruim 50 bewoners met dementie centraal staat. Een zeer vernieuwend concept, met veel aandacht voor zingeving, maar waarbij vanaf het moment van opening bewoners ook niet (meer)  opgesloten zullen zijn achter deuren met toegangscodes. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze locatie bevestigd in een verbouwde en uitgebouwde traditionele Limburgse boerderij. DAZ is op meerdere manieren betrokken bij deze nieuwe locatie:

> Lees meer...

Inspelen op het lerend vermogen van mensen met dementie bij Sensire
5 juli 2021

In de maanden april tot juni heeft DAZ in opdracht van Sensire/Sutfene aan elf groepen medewerkers van Sensire internetcolleges over het lerend vermogen van mensen met dementie verzorgd. Iedere groep kreeg 5 weken achter elkaar een college van een uur. De deelnemers waren tevreden over de colleges, vonden het onderwerp zeer inspirerend, maar gaven ook aan meer nodig te hebben om het behandelde daadwerkelijk te kunnen toepassen. Daarom worden nu vervolgafspraken gemaakt.

> Lees meer...

Intensivering aandacht voor welzijn bij Liante
29 juni 2021

Liante, een zorggroep in Zuid-Oost Friesland in de ouderenzorg, heeft DAZ gevraagd om hen te ondersteunen bij het naar een hoger plan te brengen van de aandacht voor welzijn van met name de bewoners van hun 7 woonzorgcentra. De afgelopen periode heeft DAZ daarvoor eerst een 'foto' gemaakt van de stand van zaken, door veel gesprekken te voeren met relevante personen in de organisatie. De bevindingen zijn vandaag gepresenteerd in een speciaal voor dit onderwerp ingerichte 'Denktank Welzijn en Wonen'. De bevindingen werden herkent, en zijn mede input voor een grote bijeenkomst dit najaar met zo'n 100 personen van alle locaties. Daar wordt zowel de visie op welzijn nader besproken/vastgesteld, als input opgehaald voor de weg daar naartoe. DAZ directeur Ruud Dirkse begeleidt de voorbereidingen voor deze bijeenkomst. Als vervolg op deze grote bijeenkomst zullen op iedere locatie bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle bewoners. 

> Lees meer...